Pod Sokolice, Trenčín

Vladimir Gábor

Trenčín

Lokalita: Sever, mestská časť Pod Sokolice

Ulica Pod Sokolice v Trenčíne je zaujímavá z viacerých hľadísk. Historicky bola dôležitou oblasťou, kde sa nachádzali rôzne priemyselné a vojenské zariadenia, ako napríklad valcový mlyn a vojenská strelnica. V novembri 1974 bol v tejto oblasti dokončený a uvedený do prevádzky nový areál Konštrukty, ktorý zahŕňal kancelárie, prototypové dielne, laboratóriá a skúšobne na ploche 25 hektárov.

Názov sa odvíja od skalnatého brala Sokolica, ktoré sa nachádza na severozápadnom okraji terajšej Breziny a strmo spadá do hĺbky takmer sto metrov. Tento názov v slovenčine je dokonca uvedený aj na maďarsky písaných mapách. V tej dobe skalnaté bralo nebolo
zalesnené ako dnes. Trenčiansky farár, opát a kanonik Ľudovít Stárek v r. 1852 napísal, že v brale sa nachádza aj zbojnícka jaskyňa. (zdroj: Brabenec, Obrázky starého Trenčína)

Aj keď bralo sa nazýva Sokolica, názvy ulíc, ktoré sa medzi miestnymi uchytili a používajú sa aj na mapách sú „Pod Sokolicami“, ale aj „Pod Sokolice“.

Mestská časť Pod Sokolice v Trenčíne má bohatú športovú históriu, ktorá siaha do 50. rokov 20. storočia. V tejto dobe tu bol vybudovaný rozsiahly športový areál, ktorý sa stal obľúbeným miestom pre oddych a rekreáciu obyvateľov mesta.

Najvýznamnejšou súčasťou areálu bol štadión známy ako „Štadión Pod Sokolicami“ alebo tiež „Merina“. Jeho výstavba sa začala v roku 1953 na močaristom území pod lesoparkom Brezina, za bytovkami postavenými pre zamestnancov neďalekej textilky Merina. Štadión vznikol vďaka financiám od štátu, odborov a podniku Merina, pričom sa na jeho budovaní podieľalo veľa dobrovoľníkov. Hlavnými organizátormi boli Ján Linhart a Zoard Ripka.

Už v roku 1953 boli dokončené tenisové dvorce, trávnaté ihrisko a hrubá stavba tribúny. Do roku 1956 pribudli šatne, umyvárne, vstupný areál a hľadisko. Podľa dobových záznamov sa v rokoch 1952-54 preinvestovalo do výstavby štadióna 3,5 milióna Kčs (v novej mene po reforme v roku 1953).

Štadión sa okrem športových podujatí využíval aj na spartakiády a hudobné akcie. Vlastníkom bola Závodná organizácie ROH podniku Merina, neskôr kvôli jednoduchšiemu financovaniu údržby prešiel priamo pod správu Meriny.

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 došlo k privatizácii Meriny, z ktorej sa stala v roku 1992 akciová spoločnosť. Výroba postupne klesala až sa v roku 2009 úplne zastavila. Majetok podniku sa rozpredával.

Napriek snahám bývalých zamestnancov Meriny o záchranu štadióna, ten bol nakoniec v roku 2003 predaný a následne zbúraný. Na jeho mieste vyrástol závod firmy Hudy na produkciu závodných modelov áut.

Ďalšou súčasťou areálu bola plaváreň s 26 metrov dlhým a 10 metrov širokým bazénom, postavená pravdepodobne okolo roku 1960. Voda do nej bola privádzaná potrubím z Meriny. Po roku 1989 už nebola v prevádzke a zbúraná bola 28.7.2006.

V bezprostrednej blízkosti, na okraji Breziny, sa nachádzal aj tenisový dvorec postavený zrejme v 30. rokoch 20. storočia. Ten sa na rozdiel od štadióna a plavárne zachoval dodnes. (http://www.trencan.6f.sk/Brabenec/0161-sportoviska)

Kvalita bývania

Bývanie v tejto časti Trenčína je vyhľadávané – nižšia koncentrácia obyvateľstva je zárukou menšieho ruchu a aj nehnuteľnosti tu patria k tým drahším.

Blízkosť OC MAX a pripravovaná nová obytná zóna Nová Merina na mieste bývalého areálu starej Meriny je zárukou jej ďalšieho rozvoja.

Byty a domy na predaj Pod Sokolicami v Trenčíne

#Ulice v Trenčíne

Photo of author

Vladimir Gábor

Realitný maklér a špecialista na nehnuteľnosti s mnohoročnými skúsenosťami. Učil sa realitnému umeniu u známeho arbitra Martina Čapa. Pôsobí prevažne v oblasti Trenčianskeho kraja, ale aj v širokom okolí.

Vložiť komentár