Môžem predať polovicu bytu?

Vladimir Gábor

Predaj


Warning: Undefined array key "titleWrapper" in /data/b/6/b6a447b6-e2ee-44bd-a7ef-9982d7b43689/vladimirgabor.sk/web/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/schema/blocks/toc/class-block-toc.php on line 103

Ako sa človeku môže stať že vlastní len polovicu nejakej nehnuteľnosti a nie celú?

Možností je viacero:

  • Dedičstvo: vlastníkom podielu a to nie nievyhnutne polovičného, môže nastať v prípade dedenia. Vtedy sa dedičstvo rozdeľuje buď podľa zákonných pravidiel, alebo dohodou dedičov pri dedičskom konaní. Môžete sa tak stať majiteľom polovičného, tretinového, ale aj oveľa menšieho podielu na nejakej nehnuteľnosti.
  • Rozvodom: Manželia majú obvykle nehnuteľnosť v BSM – bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ak ju nadobudli počas manželstva). To znamená, že s predajom nehnuteľnosti musia súhlasiť obaja. Pokiaľ sa rozvádzajúci manželia nedokážu rozumne dohodnúť na predaji nehnuteľnosti spoločne, výsledkom dlhých právnych ťahaníc môže byť, že ich BSM je zrušené a každý nadobudne polovičný podiel na nehnuteľnosti (1/2)
  • Inak: napríklad dvaja, či traja kamaráti sa dohodnú, že sa zložia na nehnuteľnosť, kúpia ju do podielového vlastníctva – každý v nej teda bude mať svoj podiel.

Kedy môže nastať situácia, že chceme predať polovicu (alebo inú výšku podielu) bytu?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa spoluvlastníci môžu ocitnúť v situácii, keď uvažujú o predaji svojho podielu na nehnuteľnosti, napríklad bytu.

  • Finančné problémy: Predaj polovice nehnuteľnosti môže poskytnúť rýchly prísun finančných prostriedkov a zmierniť finančnú záťaž.
  • Zmena životných okolností: Život je dynamický a okolnosti sa časom menia. Významné životné udalosti, ako napríklad rozvod, zmena zamestnania, sťahovanie alebo potreba ďalších finančných zdrojov, môžu viesť k rozhodnutiu predať časť bytu.
  • Neschopnosť dohodnúť sa so spolumajiteľom: Spoluvlastníctvo prináša svoje problémy. Nie vždy majú všetci vlastníci rovnaké predstavy o spôsobe využitia spoločného bytu, alebo domu. Vtedy prichádza rozhodnutie predať svoj podiel na nehnuteľnosti a hospodáriť si s financiami sám.

Ako najvýhodnejšie predať svoj podiel na nehnuteľnosti?

Jednoznačne najvýhodnejšie je sa spolu s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť, že svoj podiel predajú všetci niekomu ďalšiemu. Prečo?

  1. Nie je rozumný dôvod, prečo by si niekto chcel kúpiť len polovicu bytu, alebo inej nehnuteľnosti. Sú s tým totiž spojené ďalšie problémy – kto byt používa? Delila sa oň spoluvlastníci? Chceli by ste vy zdieľať byt s niekým iným, zvlášť ak sa jedná o niekoho cudzieho?
  2. Predkupné právo – spoluvlastníci nehnuteľnosti majú predkupné právo na ostatné podiely. To znamená, že ak chcete predať polovicu bytu, najskôr ju musíte ponúknuť druhému spoluvlastníkovi a až keď on odmietne (alebo sa nevyjadrí), môžete predať podiel niekomu inému. Samozrejme, on bude málokedy ochotný zaplatiť reálnu cenu podielu, pretože vás drží v hrsti – vy mu ale nemusíte predať podiel pod cenu. Ak Vám niekto dá viac, môžete to predať niekomu inému.

Kto má zvyčajne záujem o kúpu polovice bytu?

Otázka je – kto by si kupoval polovičný podiel na byte?

Čo by z toho mal?

Sú to len komplikácie a problémy. Zmysel to má len ak je podiel veľmi lacný a je nejaká možnosť ho v rozumnom čase opäť odpredať za oveľa vyššiu cenu (alebo sa jeho vlastníctvom dostať k iným výhodám, z neho vyplývajúcim, napríklad prístup do nehnuteľnosti, rozhodovacie práva, vyplv na spolumajiteľa…)

Typickým kupujúcim podielu na nehnuteľnosti môže byť:

  • spoluvlastník – pokúsi sa odkúpiť podiel za nižšiu cenu než je trhová
  • investor – pokúsi sa odkúpiť podiel za oveľa nižšiu cenu než je trhová. Možnosti následne tento podiel predať sú totiž slabé a koplikované. Investor ten podiel väčšinou kupuje s výhľadom, že sa dostane aj k ostatným podielom.

Záver: Čo je teda najvýhodnejšie?

Či už ste k polovičnému podielu na byte či dome prišli dedením, rozvodom, alebo iným spôsobom, odpoveď je jasná.

Pre majiteľa podielu je jednoznačne najvýhodnejšie dohodnúť sa na predaji celej nehnuteľnosti s ostatnými vlastníkmi – teda predaj všetkých podielov naraz jednému budúcemu vlastníkovi. Len tak sa totiž dá dosiahnuť pri predaji skutočná trhová cena – vtedy je pre kupujúceho hodnota tejto nehnuteľnosti porovnateľná s ostatnými ponukami na trhu.

Nezabudnite, že konzultácia s odborníkom – realitným agentom, alebo právnikom Vám môže poskytnúť neoceniteľné odborné znalosti a zabezpečiť hladší priebeh celého procesu predaja. Každý prípad je individuálny.

#Byty #Trenčín #Vlastnícke podiely

Photo of author

Vladimir Gábor

Realitný maklér a špecialista na nehnuteľnosti s mnohoročnými skúsenosťami. Učil sa realitnému umeniu u známeho arbitra Martina Čapa. Pôsobí prevažne v oblasti Trenčianskeho kraja, ale aj v širokom okolí.