Predaj nehnuteľnosti: Čo sa môže pokaziť a ako to napraviť

Vladimir Gábor

Predaj, Tipy

Vyzeralo to ako štandardná predajná transakcia. Predaj dvoch parciel so starým domom sa javili ako priamočiara záležitosť.

Cena sme stanovili tak, aby zodpovedala ich hodnote a pritiahla dostatočný počet záujemcov.

Počas obhliadok sa objavil klient, ktorý prejavil vážny záujem a dokonca zložil rezervačný poplatok.

Až potiaľto celý proces prebehol bez akýchkoľvek nečakaných prekvapení alebo komplikácií.

To sa však malo zmeniť.

Aj stodola je čierna stavba – komplikácia prvá

Všetko išlo teda hladko až kým nedošlo na znalecký posudok kvôli schváleniu hypotéky.

Klienta som na to upozorňoval už na začiatku, ale nechcelo sa mu to riešiť.

Bolo potrebné zapísať stodolu a aj “novú” (50 ročnú) prístavbu ku domu do katastrálnej mapy, pretože tam chýbali a z pohľadu dnešného zákona to boli čierne stavby.

Banka s tým má problém a požaduje zachytiť reálny stav skôr než schváli hypotéku.

Je to úplne bežná vec, hlavne pri starších nehnuteľnostiach. Majitelia ani netušia, že pri predaji na hypotéku z toho bude problém. Vznikajú nečakané náklady na geodeta a poplatky na zápisy do katastra.

Nie je to však nič strašné, je to riešiteľné, len to chvíľu trvá.

Čierna stavba a ešte aj na cudzom pozemku – komplikácia druhá

Pri zameriavaní geodet zistil, že stodola stojí čiastočne na cudzom pozemku.

Taká drobnosť – ani nie pol metra po dĺžke asi 10 metrov oficiálne stojí na susedovej parcele

Toto banka nebude akceptovať, bolo teda potrebné rozbehnúť celý proces odkúpenia časti pozemku pod stodolou do vlastníctva majiteľa stodoly.

Našťastie sused bol priateľský a ochotný – parcelu odpredal a všetko sme dali do poriadku.

Všetko však trvalo nejaký čas a proces sa predĺžil aj kvôli neočakávaným byrokratickým zdržaniam.

Geodet, ktorý mal vykonať potrebné zameriavanie, mal plný harmonogram, a tak sme museli čakať na jeho dostupnosť.

Po zameraní a aktualizácii geometrického plánu sa dokumentácia predložila katastrálnemu úradu, ale spracovanie dokumentov trvalo dlhšie, ako sme očakávali.

Byrokratické mlyny sa točili pomaly a každý krok vyžadoval dodatočný čas.

Tieto lehoty boli navyše predĺžené kvôli blížiacemu sa dovolenkovému obdobiu, keď mnoho úradníkov využívalo svoje zaslúžené voľno.

Okrem toho sa objavili aj ďalšie drobné problémy, ako napríklad potreba dodatočného dopĺňania dokumentov a menšie úpravy v katastrálnych záznamoch, ktoré spôsobili ďalšie zdržania.

Tieto zdĺhavé procesy vyvolávali frustráciu u všetkých zainteresovaných strán, najmä u kupujúceho, ktorý už bol nedočkavý.

Predaj nehnuteľnosti sa nakoniec uskutočnil, ale tento prípad nám pripomenul, ako môže byť predaj nehnuteľnosti s históriou a neúplnými dokumentmi komplexný a zdĺhavý.

Maklér môže ušetriť čas a peniaze

Keby klient od začiatku počúval moje rady a ihneď sa pustil do riešenia problémov na katastri, celý proces by prebehol oveľa hladšie a rýchlejšie.

Táto skúsenosť pripomína, aké dôležité je počúvať odborné rady a byť proaktívny pri riešení problémov spojených s predajom nehnuteľností.

Preto si starostlivo vyberajte svojich realitných maklérov.

Správny maklér má nielen potrebné skúsenosti a znalosti, ale tiež predvída a dokáže efektívne navigovať v situáciach ak sa niečo skomplikuje.

Počúvanie jeho rád a odporúčaní môže ušetriť nielen čas, ale aj potenciálne náklady spojené s transakciou.

Moje skúsenosti a znalosti trhu mi toto všetko umožňujú. Ako váš maklér som tu, aby som vám pomohol zvládnuť tento proces čo najhladšie a najefektívnejšie – tak, aby predaj alebo kúpa nehnuteľnosti bola pre vás čo najpríjemnejším a najmenej stresujúcim zážitkom.

Photo of author

Vladimir Gábor

Realitný maklér a špecialista na nehnuteľnosti s mnohoročnými skúsenosťami. Učil sa realitnému umeniu u známeho arbitra Martina Čapa. Pôsobí prevažne v oblasti Trenčianskeho kraja, ale aj v širokom okolí.

Vložiť komentár