Ako mi pomáha umelá inteligencia v dennom živote?

Vladimir Gábor

Tipy, Info

Za posledný rok som v AI sledoval prakticky všetko čo sa vyskytlo.

Nadšene skúšam všetky tooly, absolvujem školenia, predplatil som si ChatGPT, Midjourney, Jasper, ContentBot, Harpu … a samozrejme používam aj priamo platené API od OpenAI. Ak dobre počítam, moje náklady na vzdelávanie v tomto smere ďaleko prekročili tisíc €.

Teraz s odstupom času si už viem vyberať len také, ktoré dávajú zmysel.

Porovnával som rôzne LLM modely – skúšal som Barda a vďaka Openrouter.ai alebo Poe.com aj Claude, Mistral, Hugging Face modely.

Dospel som k záveru, že pre slovenčinu má zatiaľ zmysel používať len GPT od OpenAI, alebo Claude, ten však zatiaľ nie je povolený pre EU kvôli reguláciam.

AI je už neodmysliteľnou súčasťou mojej dennej práce a pomáha mi v troch oblastiach.

Hodnotenie nehnuteľností

Nechávam AI prečítať inzeráty za mňa a požiadam ju o percentuálne hodnotenie v kontexte klientových predstáv.

Ako predvýber z masy inzercie je to výborný nástroj. Portály totiž umožňujú vyhľadávanie len pomocou niekoľkých polí, ale klienti majú detailnejšie predstavy. Prompt pre tieto účely je dlhý a veľmi citlivý na kvalitu, ale zjednodušene vyzerá takto:

Si realitný maklér, ktorý hodnotí ponuky nehnuteľností pre klienta, či zodpovedajú jeho predstavám. Odpovedaj percentuálym hodnotením od 0% do 100%.
Napríklad: [Príklad odpovede]
Čo klient hľadá: [špecifikácia]
Povolené ulice/lokality: [xyz]
Vylúčené ulice/lokality: [xyz]

Učím sa stokrát rýchlejšie

Vysvetliť pojem, alebo širšiu tému je otázkou doslova sekúnd.

V porovnaní s tým, keď som si kedysi chcel spraviť rýchly prehľad v nejakej oblasti, musel som vygoogliť články a prečítať ich takmer celé, aby som našiel odpovede, ktoré aj tak boli niekedy len čiastkové.

Pátrať hlbšie znamenalo, hľadať nové a nové články a načítať si nejakú tému trvalo hodiny, často so slepými uličkami, lebo články nemuseli byť kvalitné, alebo neprinášali nič nové.

Alebo som si nebol vždy istý, že autor v článku zachytil naozaj všetky hľadiská k danej téme.

Dnes používam najmä prompt:

Vysvetli mi čo znamená [xy/téma]. Použi príklady a analógie.

Keď stále nerozumiem – prompt vyzerá “Vysvetli mi ako 15 ročnému tému [xyz]

Brainstorming

Niekedy nemám energiu ani kreativitu a brainstorming s AI ideálny nástroj.
Vtedy najlepšie fungujú prompty ako:

Zamysli sa nad touto témou na príklade:
Premýšľaj o tejto téme z opačnej perspektívy:
Premýšľaj o tejto téme v širšom kontexte:
Vypíš 5 analógií na túto tému:
Premýšľaj o tejto aktivite z hľadiska ekonomickej efektivity
Napíš mi k tejto téme historické hľadisko
Premýšľaj o tomto úryvku tak, že sa pozrieme na jeho vplyv na XY
Premýšľaj o tomto úryvku z viacerých hľadísk
Vypíš čo všetko musím vyriešiť ak chcem dosiahnuť XY

Niekedy malé postrčenie znamená veľký krok

Ľudia majú často predstavu, že odpoveď AI je dobrá vtedy ak sa dá použiť Copy&Paste. Moja skúsenosť je ale iná – niekedy použijem celý odstavec, niekedy mi pomôžu príklady, ktoré vymyslí, niekedy je to len jedna veta, ktorá ma posunie.

Alebo jediná myšlienka, ktorá výrazne zmení smer, akým sa odvíjam pri riešení nejakej úlohy.

ChatGPT, či už v podobe plateného online rozhrania priamo od AI, alebo v sofistikovanejšej Harpe s na mieru vystavanými príkazmi a komplikovanými workflows – je to neúnavný asistent.

Základné informácie si vie na internete vyhľadať sám.

Vyzná vo všetkom a ochotne odpovedá na akékoľvek, aj hlúpe otázky. Nikdy sa nenaštve.

Niekedy mu môžu dôjsť nápady a začne sa opakovať a hovoriť to isté, len inými slovami. Podobne ako študent pred tabuľou, alebo asistent, ktorý nechce dať najavo neznalosť.

Niekedy halucinuje, podobne ako keď my ľudia sa tvárime, že poznáme odpoveď na všetko.

Nikdy však nie je podráždený, a teší sa keď mu poďakujete.

Pri riešení problémov (napríklad pri programovaní) skúša rôzne prístupy a hľadá efektívnejšie cesty ako veci urobiť.

Zmena paradigmy

Podobne ako keď Gutenbergova tlač umožnila masové šírenie informácií, čím zásadne zlacnela a zmenila spôsob, akým sa ľudia učili a rozvíjali, aj dnešný nástup AI otvára novú éru v tomto smere.

Dennodenné hľadanie možností ako uplatniť ChatGPT, Midjourney, alebo iné nástroje na zrýchlenie rutinných činností, je kľúčom k tomu ako predbehnúť ostatných v dlhodobom horizonte.

Ako sa v komunite zvykne hovoriť – AI nás nepripraví o prácu, ale tí, ktorí AI budú používať, pripravia o prácu tých, ktorí ju používať nebudú.

Photo of author

Vladimir Gábor

Realitný maklér a špecialista na nehnuteľnosti s mnohoročnými skúsenosťami. Učil sa realitnému umeniu u známeho arbitra Martina Čapa. Pôsobí prevažne v oblasti Trenčianskeho kraja, ale aj v širokom okolí.

Vložiť komentár